גיבוש אסטרטגיה

בשלב זה מנתחים את ה-BIA  ומחליטים מהן  הפעילויות הקריטיות לארגון. מתעדפים את הפעילויות בהתאם ל"תיאבון הסיכונים" העסקי ומחליטים באילו פעילויות מטפלים תחילה.

בהתאם,  מגבשים אסטרטגיות להתמודדות עם האיומים תוך התייחסות לפתרונות אפשריים.

לאחר בחינת הפעילויות הקריטיות ובהתאם לזמני ההתאוששות וזמני ההפרעה המקסימליים, מחליטים באילו מהפעילויות מטפלים ולאילו איומים נערכים.

הפתרון הנוח ביותר הינו מציאת חלופה במסגרת הארגון.
פתרונות נוספים נדונים ומנתחים את יחסי העלות/תועלת של כל פתרון.

לאחר שכל החלופות נבחנו ותומחרו מסתיים שלב זה וניתן לעבור להכנת התוכניות עצמן.