הכנת התוכניות

בשלב זה מכינים תכניות פרטניות לכל נושאי התפקידים בפעילויות הקריטיות.

תכניות מפורטות למנהלי האירוע.  תכניות מפורטות לצוותים – החל מראשי הצוותים ועד אחרון העובדים השותפים להוצאה לפועל של התכניות שנקבעו בשלבים קודים:

צוות "זהב"

זהו הצוות שמנהל את האירוע. הצוות יורכב ממנהלים בכירים, בעלי סמכויות רחבות ויכולת קבלת החלטות.
זהו הצוות שיחליט על יישום מלא או חלקי של התכניות להמשכיות עסקית.
בין המיומנויות שנדרשות מהצוות -טיפול בתקשורת החוץ-ארגונית, כולל אמצעי תקשורת, לקוחות, שותפים אסטרטגיים בארץ ובחו"ל וכו'.

צוות "כסף"

אלו הם ראשי הצוותים, שייבחרו על פי היכולות האישיות שלהם.
כל חבר בצוות "כסף" מטפל בתכנית אחת.
בנוסף לאחריות ליישום התכנית, עליו לדווח באופן שוטף לצוות "זהב" ולקבל דיווחים שוטפים מצוות "ארד".
המיומנויות הנדרשות מהצוות – יכולת הנהגה ועמידה בלחץ. חברי הצוות יהיו לרוב מנהלי מחלקות או מנהלי המוצר. עם זאת, ייתכן שאחד העובדים במחלקה, לו יכולות לעבוד היטב תחת לחץ ייבחר לתפקיד במקום מנהל המחלקה.

צוות "ארד"

מכיל את העובדים עצמם, אלו שמתפעלים את התכנית בהתאם לתרגול מוקדם ועפ"י הנחיות ראש הצוות, מצוות "כסף".
צוות "ארד" יכול להכיל עובדים ממחלקות שונות, עפ"י התכנית שגובשה.

DRP – Data Recovery Plan

אחד המרכיבים החשובים ביותר בתכנית להמשכיות עסקית.

בעוד התוכניות הרגילות מתבצעות עפ"י פעילות/מחלקה, תכניות לשחזור נתונים הינן תכניות רוחביות, שאמורות לשרת את כל הארגון.
התוכנית תוכן על ידי אנשי המקצוע בארגון או מחוצה לו ותיבחן גם לחוד וגם כחלק מהתכנית לפעילות הרלוונטית.