הכרת הארגון

הכרת הארגון השלב הראשון המהווה את הבסיס לכל המערך. הבנת הארגון, התרבות הארגונית, הפעילויות העיקריות, השותפים בתהליך כגון לקוחות, ספקים שותפים וכו. המרכיב המהותי בשלב זה הינו הבנת האיומים על ההמשכיות העסקית, ניתוח והערכת הסיכונים ואיתור נקודות כשל יחידניות המסכנות את הרציפות העסקית.

התוצר הסופי של שלב זה הינה תכנית BIA – Business Impact Analysis . התכנית כוללת:

1. מציאת הפעילויות הקריטיות והמשאבים המקושרים אליהם
2. ביצוע סקר סיכונים מפורט לכל פעילות

3. סיכום הפעילויות העקריות של הארגון ובחינת זמני ההשבתה המקסימליים עד לפגיעה מהותית בקיום החברה

4. הערכה של זמני המקסימלי להתאוששות – MTDP

5. מהם זמני ההשבה הנדרשים (RTO,RPO) של כל פעילות ופעילות.

בסיכום השלב הראשון ייצא דו"ח מפורט הסוקר את פעילות הארגון, המוצרים ו/או השירותים העיקריים, פעילויות קריטיות לקיום המוצרים/שירותים, האיומים הקיימים על הפעילויות הקריטיות, זמני השבתה, שחזור ושיקום.

שלב זה מבוצע יחד עם נציגי ההנהלה הבכירה ובאמצעות יועצים חיצוניים במידת הצורך. השלבים הבאים יחלו רק לאחר אישור המנכ"ל/בעלים על המסקנות שהוסקו במהלך ה-BIA.