ניהול המערכת – BCM

לאחר שהארגון ביצע את כל השלבים במעגל החיצוני מגיעים לשלב הבוגר של התכנית להמשכיות עסקית. זהו השלב בו מתחזקים את התוכניות. שלב זה דורש בדיקה תקופתית של התכניות והתאמתן לפעילויות: הוספה של מוצר או שירות חדש בארגון, פעילות שמשתנה, פעילויות שלא היו קריטיות בעבר אך הופכות להיות קריטיות, שינוי במשאבים, שינוי באיומים – צריך לבדוק את כל המעגל מחדש באופן שוטף על מנת לאתר את השינויים הנדרשים בתוכניות שגובשו.

שלב זה כולל גם התעדה ל-ISO 22301 והסמכה במידת הצורך.

מידי פעם יידרש הארגון לספק את התכנית להמשכיות עסקית ללקוחות או לגופים חיצוניים.

לקוחות גדולים עשויים לבקש את התכנית של הארגון וייתכן ותידרש התאמה לתכנית להמשכיות עסקית של הארגון המבקש. שינוי בתכניות עלול לנבוע גם ממכרזים שונים, בהם יידרשו תוספות ו/או שינויים.

כמו כל מערכת ניהול איכות – גם ניהול המשכיות עסקית הינה תהליך מתמשך ומרכזי בכל ארגון.