ניהול פרוייקטים

המתודולוגיה המשמשת לניהולו של פרויקט קרויה ניהול פרויקטים, ומטרתה לסיים את הפרויקט בלוח הזמנים הנדרש ובאיכות הנדרשת, תוך מזעור עלות הפרויקט.

חברת B-bcp & project management מתמחה בניהול פרוייקטים בתחום שיקום נזקים ובבניה קלה.

פרוייקטים מסוג זה דורשים עמידה בלוחות זמנים קצרים, עבודה מול גורמים רבים, כגון קבלנים, ספקים ורגולטורים במקביל, הכנת סקרי סיכונים, הכרת התקנות העירוניות, הכנת דוחות לחברות הביטוח או לגורמים המזמינים ועוד.

חברתנו מלווה ומייעצת ללקוח החל משלב התכנון ועד לסיומו המוצלח של הפרוייקט.