שלבי הפרוייקט

ייזום

הגדרת צרכים ומטרות:

 • הכנת מקורות תקציביים
 • בדיקה ותאום מול הרשויות והרגולטורים או מול הנהלה בכירה ושותפים.
 • בחירת מנהל פרוייקט
 • בחירת צוות מקצועי לביצוע הפרוייקט.

 

תכנון

שלושה משתני מפתח בפרויקט (נקראים גם משולש הזהב):

 • הזמן המושקע בפרויקט:
  זמן קלנדרי: הזמן החולף מתחילת הפרויקט ועד לסיומו (משפיע על לוחות זמנים ונתיבים קריטיים).
  זמן אדם: מספר שעות העבודה המושקע בפרויקט על ידי כל המשתתפים בו (משפיע על סעיף הקצאת משאבים ועלות)
 • עלות: ההוצאה הכוללת להגשמת הפרויקט. העלויות צריכות לכלול משאבים פנימיים, משאבים חיצוניים, ציוד, חומרים, עלויות יועצים חיצוניים וכו'. עלויות הקשורות בתחזוקת המוצר/שירות אינן נלקחות בחשבון משום שיוכלו רק  לאחר סיום הפרוייקט ואינן חלק ממנו.
 • תכולה: הפעילויות והמשאבים הנדרשים להשלמת חבילות העבודה.

סקר סיכונים מקיף יתבצע לפני תחילת העבודות.

כל הגורמים מועלים על אחד הכלים הניהוליים, ומכאן, שאר השלבים יתועדו ויבוצעו בהתאם ללוחות הזמנים והמשאבים שהוקצו.

 

ביצוע

העבודה המתקיימת בפועל בהתאם לתכניות ולמשאבים שהוגדרו בשלב התכנון. בשלב זה, ייתכן ויידרשו שינויים ותיקונים ללוחות הזמנים והמשאבים שהוקצו.

 • יש להקפיד על עמידה בכל נהלי הבטיחות והגהות, קבלת אישורים ורשיונות מכל הגורמים החיצוניים ותיעוד מלא של הביצוע באמצעות יומני עבודה.
  יומני העבודה ייחתמו מידי יום ע"י מנהל הפרוייקט או המפקח מטעמו.

 

בקרה

שלבי הבקרה כוללים עמידה ביעדי זמן, תקציב ואיכות.
בקרת יומני העבודה, הכנת והגשת חשבונות חלקיים וסופיים, עמידה בכל התקנים והתקנות.
דיווח תקופתי למזמין העבודה.

 

סיום

סיומו המוצלח של פרוייקט מושפע רבות מהצלחה לשמור על ביצוע בהתאם לפרמטרים שהוגדרו בשלב התכנון. ככל שהחריגה מלוחות הזמנים ומהתקציבים קטנה יותר, מבלי לפגוע באיכות המוצר/שירות יותר שביעות הרצון של מזמין הפרוייקט תהיה גדולה יותר.