בחינה ובדיקה

לאחר שכל התוכניות הוכנו, יש לבדוק אותן בשלבים.

  • כל תכנית בנפרד
  • תוכנית DRP בנפרד
  • מספר פעילויות שמרכיבות מוצר/שירות אחד
  • מספר מוצרים ושרותים
  • כל התוכניות ביחד

קיימים סוגים שונים של בדיקות לכל אחד מהשלבים:

בדיקת "שולחן עבודה"
התכניות נבדקות במשרדים, שלב אחר שלב.

בחינה בשטח
ניתן לבחור בהפרעה חלקית או הפרעה מלאה לתהליך  הנבדק.

ביצוע סימולציה מלאה של איום שמתממש
זהו שיא התהליך, כאשר כל עובד בארגון, לקוחות וספקים מודעים לרצינות שמייחס הארגון להמשכיות העסקית ולמחויבות לתהליך.

בתום שלב זה התוכניות מוכנות, עונות על הצרכים שגובשו בשלבים הקודמים והתכנית מוכנה לשלב האחרון.