הטמעה בתרבות הארגונית

הטמעת התהליך בתרבות הארגונית מתבצעת בפועל בכל שלב ושלב במעגל החיים.

בכל פעם ההטמעה מתבצעת במשולש אחר של הארגון – זהב, כסף וארד.

ההטמעה הינה תהליך של שיווק פנימי לתכנית ומטרתה לרתום את כל חברי הארגון ובעלי העניין בארגון לתכנית.
כל תכנית להמשכיות עסקית תצליח או תיכשל כתוצאה מהתגייסות הגורמים השונים לתהליך.

ככל שההנהלה הבכירה יותר מחוייבת לתהליך, כך ההטמעה עמוקה יותר ומחייבת פחות משאבים חיצוניים.
במקביל, ככל שהעובדים יהיו יותר מעורבים בתהליך, יהיה קל יותר לעלות על נקודות כשל יחידניות, כשלים בתכניות ו/או פעילויות קריטיות נוספות.

זו הזדמנות לגבש את חברי הארגון, ליצור חזון ומטרה משותפים וליצור עבודת צוות.